STANDART  mainské mývalí kočky podle FIFe

  Celkový dojem

  Mohutné plemeno s hranatým obrysem hlavy a velkýma ušima, širokým hrudníkem, silnou kostrou, dlouhým, silně osvaleným hranatým tělem a dlouhým vlajícím ocasem.

  Velikost

  Velká kočka.

  Hlava

  - tvar – střední velikost, hranaté obrysy hlavy, profil hlavy má jemné konkávní prohnutí

  - čelo – jemně klenuté

  - tváře – lícní kosti jsou vysoko posazené a dopředu vyklenuté

  - obličej – tlama-nos střední délky s hranatým obrysem, přechod mezi tlamou a lísními kostmi je zřetelně hranatý

  - brada – pevná, ve svislé linii s nosem a horním rtem

  Uši

  - tvar – velké, široké v nasazení, mírně se sbíhající ke špičkám, rysí štětičky jsou žádoucí, chomáčky chlupů v ušních boltcích přesahují přes zevní okraj uší ven

  - umístění – vysoko na hlavě stojící a lehce se vyklánějící směrem ven, rozestup mezi ušima má být v šíři ucha, u starších koček se rozestup poněkud zvětšuje, dolní okraj nasazení ucha je poněkud více vzadu než horní okraj nasazení

  Oči

  - tvar – velké a daleko od sebe posazené, lehce oválné, ale nikoliv mandlového tvaru, jsou-li plně otevřené, působí kulatým dojmem, oči jsou posazeny lehce šikmo, ve směru vnějšího nasazení ucha

  - barva – je povolena jakákoli,mezi barvou očí a zbarvením srsti neexistuje žádná vazba, žádoucí je, aby barva očí byla jasná

  Krk

  Kocouři mají velmi silnou a svalnatou šíji.

  Tělo

  Tělo má být dlouhé, se silnou kostrou a širokým hrudníkem, je pevně osvalené a působí dojmem síly, je velké a má být v rovnováze s ostatními částmi a působit hranatým dojmem.

  Končetiny

  Silné, středně dlouhé, tvořící s tělem pravý úhel. Tlapky jsou velké, kulaté s chomáčky chlupů mezi prsty.

  Ocas

  Nejméně stejně tak dlouhý jako tělo od lopatek ke kořeni ocasu, ocas je široký v nasazení a sbíhá se do špičky s plnou, vlající srstí, osrstění ocasu je dlouhé a vždy volně vlající.

  Srst

  - struktura – hustá, vhodná do každého počasí, na hlavě, lopatkách a končetinách je srst krátká, podél hřbetu a na bocích se pozvolna prodlužuje, na břiše je dlouhá, na zadních končetinách jsou plně vyvinuty “kalhotky”, límec na krku je žádoucí, textura je hedvábná, srst má sklon hladce splývat, podsada je měkká a jemná, pokrytá hrubými hladkými chlupy

  - barva – povolena jsou všechna zbarvení s vyjimkou čokoládové, skočicové, lilové a plavé barvy a s výjimkou zbarvení s odznaky a barmského ředění, povolen je jakýkoli podíl bílé barvy

  Kondice

  Mainská mývalí kočka musí být vždy harmonická, proporcionální a v dobré kondici.

  Poznámky

  * typ musí být vždy upřednostňován před zbarvením

  * je třeba počítat s velmi pomalým vývojem mladé kočky

  * zcela dospělí kocouři mohou mít větší a širší hlavu než kočky

  * kočky jsou v porovnání s kocoury menší, tento podstatný rozdíl velikosti je třeba zohledňovat

  * délka a hustota srsti kolísá podle ročních období

  Chyby

  Obecně: neharmonické proporce, celkově příliš malá kočka

  Hlava: kulatá, rovný nebo konvexní profil

  Nos : stop (zřetelné prohnutí nosu)

  Tlama:  vpřed vysunuté dvorce hmatových chlupů, kulatá nebo špičatá tlama

  Brada:  slabá ustupující

  Uši:  daleko od sebe stojící a vně směřující

  Oči :  šikmo posazené, mandlovité

  Tělo:  jemná, lehká stavba, krátké a zavalité

  Končetiny:  dlouhé, příliš jemné nohy

  Ocas:  krátký

  Srst: chybějící dlouhá srst na břiše, srst všude stejně dlouhá, chybějící podsada